Forums

 • 8 jaren geleden
  ma dec. 04 2023, 09:18P.M.Alex
  Alex

  Welkom!

  1. Het forum en de chatbox dienen gebruikt te worden op de manier zoals het bedoeld is in een vriendschappelijke en behulpzame gemeenschap. We discussiëren of praten over e107, open source en alledaagse onderwerpen.
   Deze onderwerpen moeten zo besproken worden dat bijvoorbeeld ook kinderen het veilig kunnen lezen.
  2. Spammen, Identiteit stelen of hacken van gebruikers is strikt verboden. Strafmaatregel: een directe eeuwige ban.
  3. Het propageren en bespreken van illegale software, cracks, no-cd patches en dergelijke is verboden. Topics hierover zullen direct gesloten worden. Het vragen om en verspreiden van virussen leidt tot een ban. Onderwerpen over beveiligingsrisico's van e107 mogen wel worden besproken.
  4. Het forum mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
  5. Andere forumgebruikers moet je met respect behandelen. dat betekent b.v. geen gescheld of gevloek en geen discriminerende taal. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar een gevoel van vrijheid en respect is net zo belangrijk.
  6. Gebruik duidelijke en overzichtelijke topic titels. 1 leesteken is genoeg.
  7. Eerst zelf antwoorden zoeken, dan pas vragen. Veel vragen zijn via het forum, de FAQ, e107.org, andere e107 sites of http://www.google.nl te beantwoorden. En als je dan een vraag hebt en een oplossing, laat deze ook weten, je collegagebruikers zullen je dankbaar zijn!
  8. Het is verboden hele brede plaatjes of een hele lange woorden te gebruiken, hierdoor zou (ondanks de e107 maatregelen) de lay-out van de site aangetast kunnen worden. Afbeeldingen mogen max. 1280x800 zijn. Veel plaatjes maken de laadtijd van de pagina te lang voor sommige gebruikers, gebruik liever tekstlinks.
  9. Iedereen is vrij zich onder een zelf bedachte naam aan te melden op deze site. De beheerders behouden zich het recht voor om de gebruikersnaam te toetsen op bruikbaarheid op deze site. Namen die onduidelijkheid creëren of die als niet passend worden beschouwd, zullen worden afgevoerd en de aanvrager zal worden geadviseerd zich opnieuw met een passende naam aan te melden.
  10. In geval van onduidelijkheid over de regels beslist het Mod-team. Als het mod-team eenmaal een beslissing heeft genomen valt er over de uitkomst niet te discussiëren.

  Welcome!

  1. The forum and chat box should be used as intended in a friendly and helpful community. We discuss or talk about e107, open source and everyday topics. These topics must be discussed in such a way that children, for example, can read them safely.
  2. Spamming, identity stealing or hacking of users is strictly prohibited. Punishment: an immediate eternal ban.
  3. Promoting and discussing illegal software, cracks, no-CD patches and the like is prohibited. Topics about this will be closed immediately. Soliciting and spreading viruses will lead to a ban. Topics about security risks of e107 may be discussed.
  4. The forum may not be used for commercial purposes.
  5. You must treat other forum users with respect. that means e.g. no swearing or cursing and no discriminatory language. Freedom of expression is a great asset, but a sense of freedom and respect is just as important.
  6. Use clear and concise topic titles. 1 punctuation mark is enough.
  7. First find answers yourself, then ask questions. Many questions can be answered via the forum, the FAQ, e107.org, other e107 sites or http://www.google.nl. And if you have a question and a solution, please let us know, your fellow users will be grateful!
  8. It is prohibited to use very wide images or very long words, as this could (despite the e107 measures) affect the layout of the site. Images may be max. 1280x800. Many images make the loading time of the page too long for some users, prefer to use text links.
  9. Everyone is free to register on this site under a name of their own choosing. The administrators reserve the right to test the username for usability on this site. Names that create confusion or are considered inappropriate will be discarded and the applicant will be advised to reapply with an appropriate name.
  10. In case of uncertainty about the rules, the Mod team will decide. Once the mod team has made a decision, the outcome is beyond debate.
   

Moderator(-en):
Laatste Berichten

  Discussie Gebruiker Bekeken Reacties Laatste bericht
Open vraag : wel of niet verwijderen? (Vertaling van e107) Leotgtje 1066 0 -
 
Vstore perikelen (Vertaling van e107) Leotgtje 55858 55 Leotgtje
vr mrt. 29 2024, 07:45P.M. 
new showcase (Questions in English) Jimako 1900 5 aducom
ma feb. 19 2024, 01:09P.M. 
Wie kent deze melding.. (Ditjes en Datjes) erje 1642 3 erje
wo jan. 10 2024, 11:02P.M. 
SourceForge commit (Vertaling van e107) Leotgtje 2048 7 Alex
vr dec. 22 2023, 10:19P.M. 
chat emo (e107.nl) Leotgtje 2124 7 Alex
vr dec. 22 2023, 01:43P.M. 
ze zijn weer bezig (Ditjes en Datjes) Leotgtje 4050 5 Alex
di dec. 12 2023, 08:58P.M. 
2FA plugin (Vertaling van e107) Leotgtje 1876 1 Tijn
di dec. 12 2023, 07:45P.M. 
Thema e107.nl (e107.nl) Alex 1927 3 Alex
za dec. 09 2023, 01:22P.M. 
FAQ op e107.nl (e107.nl) Alex 1504 0 -
 
Discussies: 89 | Reacties: 539 | Bekeken: 539887
Online
 • Online3
 • Leden: 0
 • Nieuwste lid:
 • Totaal geregistreerde leden.36
 • Max. gelijk online: 201
Laatst Gezien Menu